Skip to main content
Internet Archive's 25th Anniversary Logo

Cronica Iohannis Carionis, hvor udi findis bescreffuen Tiden oc Aarene, oc huad der udi skeet er fra Verdens begyndelse: det er, fra Adam oc indtil Abraham etc., Disligeste om de fire Monarchiers Opreiselse oc Nederfald, met mange andre skøne oc merckelige Historier oc Exempler, baade Geistlig oc Verdslig, forbedret af Philippo Melanthone, oc nu nyligen udset paa Danske oc forbedret af Philippi Scriffter aff Christen Lauritzøn Linued

Item Preview

SIMILAR ITEMS (based on metadata)